Chorvátsky rybáry

 1. Preto ja tak pijem
 2. Ty si tá, čo som miloval
 3. Nechajte srdce, nech len ľúbi
 4. Chorvátski rybári
 5. Prečo už zatváraš oči
 6. Viem čo je láska vzdialená
 7. Ja znám, ona volí
 8. Zlatovláska
 9. Plavo me more
 10. Ľúbim stále jednu ženu
 11. Ja nie som jediná
 12. Pre teba som kvety kradol
 13. Daj mi rúčku, daj, moja malá
 14. Teraz už vôbec neplačem
 15. Mix – muzika hraj / Zvečera sa víno pije-Každý z nás si zaspomína-Otvor milá, otvor-Muzika hraj-Kde si bol, keď ja som chcela /
                                                                        

p21