Ja mám dievča mladé

 1. Ja mám dievča mladé
 2. Už sa nevylieva
 3. Keď som išiel
 4. Nežná kráska
 5. Beťár ja parobok
 6. Hľadám fialôčku
 7. V našej dedinke
 8. Tam v diali
 9. Šuhaj nevyberaj
 10. Ľubianske vŕšky
 11. V Čereňanoch strom zelený
 12. A ja teba nechcem
 13. Šesťdesiatka
 14. Slnko jasné
 15. Nebudem ja
 16. Lastovička lieta
 17. Stoj pri mne
                                                                        

p09