Rodný kraj

 1. Päťdesiatka
 2. Vychodí mesiačik
 3. Rodný kraj
 4. Nad Bojnickým zámkom
 5. Len sa krúti
 6. Nebola som doma
 7. Kalendár
 8. Mala som milého
 9. Bodaj by vás. Číže si šuhajko. Tota Helpa. Oči, oči
 10. Žiaden človek nevie
 11. Čas
 12. Keď som išiel
 13. Zvečera na veži
 14. Mám ja ženu starú. Kúpil cigáň somára. U nás taká obyčaj
 15. Keď sa slovák do sveta vyberal
 16. Osud
 17. Neďaleko pri lese
 18. Murárečka
                                                                        

p08