Tam na Slovensku

 

 1. Koníčky kone
 2. V krásnom údolí
 3. Túžim, túžim
 4. Až ja na tú vojnu pôjdem
 5. Dobré časy
 6. Jedna hodina
 7. Poď ma milá vyprevadiť
 8. Ten panský kočiš
 9. Dobrý baník
 10. Rinaldíno
 11. Pieseň
 12. Slniečko sa níži
 13. Nebránte mi rodičovia
 14. Leteli holuby
 15. V šírom poli broskyňa
 16. Padá rosička
 17. Mária
 18. Dolina, dolina
 19. Tam na Slovensku
                                                                        

p01